Höstterminen 2018

Uppbokning för fast abonnemang kan ske från 1/8 2018 för de som haft abonnemang under vårterminen.
Från och med 15/8 kan de som önskar fast abonnemang för HT 2018 boka sig.
Utskick och info kommer att ske under vecka 30 till gamla elever