Den skickliga ryttaren kan hantera sin sits och inverkan i alla 8 positioner i språnget

För att en ryttare ska kunna hantera och korrigera sin sits och inverkan i språngets alla åtta positioner krävs att ryttaren har kroppsmedvetenhet. Den skickliga ryttaren kan särskilja språngets olika moment och agera och korrigera detaljer i vart och ett av dem. För att uppnå kroppsmedvetenhet behöver ryttaren vara mentalt och fysiskt medveten. Detta uppnås genom att träna balans, koordination och ridteknik samt genom att öka ryttarens
medvetenhet. Detta utgör fundamentet i min träningsfilosofi. Läs mer om min tränings-filosofi och mina metoder och träningsverktyg på sidan Träning!

Kort om E-G Haking

Efter 40 år som instruktör och tränare, så vet jag att det till mycket stor del är fråga om en mental inställning till sitt utövande i ridsporten. Därefter kommer ridteknik och hästmaterial. Något som präglat mig i alla år är ambitionen att vidareutveckla inlärningsmetoder för att optimera träningskvaliteén och minimera fallgropar. Detta har jag grundat på mina egna erfarenheter, samt andras tränare inlärningsmetoder och filosofier.

Ett sätt att medvetandegöra sitt ryttartänk är att använda mig av olika styrdokument, se sidan Verktyg. Mycket av detta bygger på att ryttarna ska utveckla sitt eget ”häst- och ridtänk” och kunna bli självständig i sin hemmaträning!
Läs mer om mig och röster om mig på sidan Bakgrund.

Genom struktur, målmedvetenhet och visioner får jag ryttare att nå sin fulla potential!

mer om E-G Haking…

Träningsregler


När du tränar för E-G Haking så gäller
E-G’s Allmänna Träningsregler!

Bli medlem

Genom att bli medlem i Haking Rididrott får du tillgång till alla E-G’s dokument som hjälper dig framåt i din satsning och i din ridutveckling. Du får även E-G’s nyhetsbrev skickat via epost till dig!
Bli medlem i Haking Rididrott!